Vũng Tàu

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 NT An Bình 295, Hùng Vương, Ngãi Giao, Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
2 NT Ngọc Thu TTTM, Ngãi Giao, Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
3 NT Lan Anh TT Phước Hải, Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
4 NT Nam Việt  QL 51, Mỹ Xuân, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
5 NT Ngọc Thúy  Chọ Chu Hải, Tân Hải, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
6 NT Thanh Bình tổ1, Pước Lộc, Tân Phước , Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
7 NT Yến Nhi Mỹ Hạnh, Mỹ Xuân, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
8 NT Thảo Nguyên QL 51, Mỹ Xuân, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
9 NT Thu Hà QL 51, Mỹ Xuân, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
10 NT Ngọc Châu 12, Lê Quý Đôn, , TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
11 NT Thanh Chi 79, Lê Quý Đôn, , TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
12 NT Nguyễn Lê 216, Nguyêễn Thanh Đằng, , TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
13 NT Đăng Khoa 2310, Lê Duẫn, , TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
14 NT Tuyết Thiên 90, Huỳnh Tịnh Củ, , TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
15 NT Hiển Vinh 79, Bacu, 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
16 NT Gia Tường 17, Đổ Chiểu, 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
17 NT Thúy Điệp 41, Bacu, 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
18 NT Kim Hà 15, Lê Lợi, 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
19 NT Nhật Thành 1160, 30/4, 12, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
20 NT Mỹ châu 974, 30/4, 11, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
21 NT Trường khoa 966, 30/4, 11, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
22 NT Như thủy 862, 30/4, 11, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
23 NT Phương Mai 5, Nguyễn Hưu Cảnh, Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
24 NT Đức Dũng 113, Nguyễn Hưu Cảnh, Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
25 NT Đức Hương 29, Lương Thế Vinh, 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
26 NT Rạng  Đông 62, Lê Quang Định, 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
27 NT Hải Vân 953a, Bình Giã, 10, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
28 NT Mai Hân 258, Nguyễn An Ninh, 7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
29 NT Phương Lan 114, Nguyên Tri Phương, 5, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
30 NT Hà Vy 225, Lê Lợi, 6, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
31 NT Kim Cúc 418, Trương Công Định, 7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
32 NT Á Châu 111, Lê Lai, 2, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
33 NT An Phúc  Chợ Bà Tô, Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời