Tiền Giang

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 NT Mai Linh 118, Ấp Bắc, P4, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
2 NT Phước Thành 254, Trần Hưng Đạo, P4, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
3 NT Thảo Nguyên 123, Nguyễn Huệ, P1, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
4 NT Tam Dân 37, Nguyễn Huệ, P1, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
5 NT Đồng Thanh 2, Đinh Bộ Lĩnh, P2, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
6 NT Kim Phụng 220, Đinh Bộ Lĩnh, P2, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
7 NT Kim Nga 37/6a, Lê Thị Hồng Gấm, P6, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
8 NT An Tâm 39, Thủ Khoa Huân, P1, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
9 NT Hữu Đức 90, Lý Thường Kiệt, P4, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
10 NT Quỳnh Anh Lê Thị Hồng Gấm, P6, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
11 Quầy thuốc Mỹ Hằng Quốc Lộ 1 A, Mỹ Thiện, Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
12 Quày Thuốc Hồng Diễm Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi B, Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
13 Quầy thuốc Phương Uyên Quốc Lộ 1 A, Chợ Cổ Cò, Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
14 NT Nam thọ Phát  Khu chợ, An Thái Trung, Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
15 Quày thuốc Long Biên  Khu chợ, Hòa Khành, Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
16 NT 35 Quốc Lộ 50, Long Bình Điền, Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
17 NT 32 Ô1 Khu 2, , Thị Trấn Chợ Gạo, Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
18 NT 77 Ô2 Khu2, , Thị Trấn Chợ Gạo, Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
19 NT39 Quốc Lộ 50, Bình Phan, Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
20 NT 28  Thị Trấn Chợ Gạo, Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
21 NT 199 Quốc Lộ 50, Bình Nhì, Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang
22 NT 52 Quốc Lộ 50, Thạnh Nhựt, Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang
23 NT 126 Thiện Chí, Thị Trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang
24 NT 197 Phan Bội Châu, Thị Trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang

Trả lời