Sóc Trăng

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 NT Vệ sanh đường Nguyễn An Ninh, , Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
2 PK BS THÊM chợ Mỹ Tú, , , Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
3 PK BS THÊM chợ Mỹ Tú, , , Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
4 NT Thuận Thảo 42, Triệu Nương , , Mỹ Xuyên , Tỉnh Sóc Trăng
5 NT Đức An 4, Trưng Vương , Mỹ Xuyên , Tỉnh Sóc Trăng
6 NT Tám Tỷ  Chợ Cổ Cò , Ngọc Tố, Mỹ Xuyên , Tỉnh Sóc Trăng
7 NT Thanh Nhàn 28, Hoàng Diệu , Mỹ Xuyên , Tỉnh Sóc Trăng
8 NT Thuận Thảo 42, Triệu Nương ,  Mỹ Xuyên , Tỉnh Sóc Trăng
9 NT Tín Thành 23, Khu 3 , Trưng Nhị,  Mỹ Xuyên , Tỉnh Sóc Trăng
10 Vinh Nghĩa Đường 347, mai thanh thế , ngã năm, Mai Thanh Thế, , Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
11 NT Như Hạnh Chợ Ngã 5, ấp 1,  Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
12 NT Dân An 314, , ấp 1, Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
13 NT Quang Thảo  ấp1, Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
14 NT Bảo Trâm Phú Lộc, ,Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
15 NT Vinh Lợi 21,Đinh Tiên Hoàng,p1, Đinh Tiên Hoàng, P1, TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
16 NT Anh Tuấn 8,CMT8, CMT8, , TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
17 NT Nguyễn Huệ 6, Nguyễn Du, , TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
18 NT Hồng Oanh 6, Nguyễn Hùng Phước, , TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
19 NT Thái Hồng 2, Phan Bội Châu, , TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
20 NT Nhân Hòa 72, Phan Chu Trinh,  TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
21 NT Thanh Trúc 7, Nguyễn Hùng Phước, , TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
22 NT Bảo Tòan 50, Phan Chu Trinh, , TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
23 NT Đăng Khoa 16 A, Đường Bố Thảo , 7, TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Trả lời