Lâm Đồng

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 HT Số 1 Bảo Lâm, Bảo Lâm, Lâm Đồng
2 NT Vạn Hương Chợ Bảo Lâm, Bảo Lâm, Lâm Đồng
3 NT Cảnh Toàn Chợ Bảo Lâm, Bảo Lâm, Lâm Đồng
4 NT Tế Dân  Chợ Bảo Lộc, Bảo Lộc, Lâm Đồng
5 NT Thiên Phước Kios 2/2, Chợ Bảo Lộc, Bảo Lộc, Lâm Đồng
6 NT Hồng Mai Kios 2/5, Chợ Bảo Lộc, Bảo Lộc, Lâm Đồng
7 NT Hoài Thiện  Đinh Tiên Hoàng, Bảo Lộc, Lâm Đồng
8 NT Bệnh Viện 2  Đinh Tiên Hoàng, Bảo Lộc, Lâm Đồng
9 HT Số 30 23, Đinh Tiên Hoàng, Bảo Lộc, Lâm Đồng
10 DL TT Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Bảo Lộc, Lâm Đồng
11 HT Số 13  Lê Thị Pha, Bảo Lộc, Lâm Đồng
12 Thanh H­¬ng Quèc Lé 20, Bảo Lộc, Lâm Đồng
13 NT Hoàng Nghĩa 22, Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
14 HT Số 25 291, Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
15 HT Số 37 Chợ Cầu Đất, Cầu Đất, Lâm Đồng
16 DLTT Cầu Dất  Chợ Cầu Đất, Cầu Đất, Lâm Đồng
17 NT Thiên Huệ 1, Ánh Sáng, Đà Lạt, Lâm Đồng
18 HT Số 7 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Lâm Đồng
19 NT Thiện Nhân 72/2, Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Lâm Đồng
20 DLTT Số 17  Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Lâm Đồng
21 NT Mai Anh 1B, Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Lâm Đồng
22 HT Số 4 10, Chi Lăng, Đà Lạt, Lâm Đồng
23 NT Chi Lăng  Chợ Chi Lăng, Đà Lạt, Lâm Đồng
24 NT Lượng Hoa Chợ Đà Lạt, Đà Lạt, Lâm Đồng
25 NT Toàn Khang Chợ Đà Lạt, Đà Lạt, Lâm Đồng
26 NT Nam Phong Chợ Đà Lạt, Đà Lạt, Lâm Đồng
27 HT Thái Phiên Chợ Thái Phiên, Đà Lạt, Lâm Đồng
28 NT Trại Mát Chợ Trại Mát, Đà Lạt, Lâm Đồng
29 DS. Phúc  Đường 3/2, Đà Lạt, Lâm Đồng
30 NT Quang Minh 1, Hải Thượng, Đà Lạt, Lâm Đồng
31 NT Hòa Bình  Khu Hòa Bình, Đà Lạt, Lâm Đồng
32 HiÖu thuèc sè 1 24-26, Khu Hßa B×nh, Đà Lạt, Lâm Đồng
33 NT Minh Quang  La Sơn Phu Tử, Đà Lạt, Lâm Đồng
34 HT Số 10 Lê Hồng Phong, Đà Lạt, Lâm Đồng
35 NT Mai Hắc Đế  Mai Hắc Đế, Đà Lạt, Lâm Đồng
36 NT Quỳnh Như  Ngô Quyền, Đà Lạt, Lâm Đồng
37 NT Nhân Hòa 10, Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Lạt, Lâm Đồng
38 BS. Khuê 8, Phan Bội Châu, Đà Lạt, Lâm Đồng
39 NT Kim Hằng 142, Phan Đình Phùng, Đà Lạt, Lâm Đồng
40 NT Quý Bảo 185, Phan Đình Phùng, Đà Lạt, Lâm Đồng
41 NT Lạc Hồng Phan Đình Phùng, Đà Lạt, Lâm Đồng
42 NT Ngọc Trâm  Phan Đình Phùng, Đà Lạt, Lâm Đồng
43 NT Túy Hà 3B, Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
44 NT Kim Thái Quang Trung, Đà Lạt, Lâm Đồng
45 NT Ngọc Dung  Quang Trung, Đà Lạt, Lâm Đồng
46 DLTT Số 24 Quang Trung, Đà Lạt, Lâm Đồng
47 BS. Túy Trại Mát, Đà Lạt, Lâm Đồng
48 HT Số 36 Trại Mát, Đà Lạt, Lâm Đồng
49 NT Thiên Ân Trần Quý Cáp, Đà Lạt, Lâm Đồng
50 NT Minh Đức Ngã 3, Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng
51 NT Minh Trí 1072, Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng
52 NT Đơn Dương  Chợ Đơn Dương, Đơn Dương, Lâm Đồng
53 DLTT Khôi Nguyên Chợ Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
54 DLTT Phú An Chợ Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
55 NT Vân Anh Chợ Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
56 NT Lan Anh Chợ Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
57 NT Bích Trâm Chợ Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
58 NT Đức Nghĩa Chợ Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
59 NT Hạnh Dung Chợ Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
60 NT Hạnh Điều Chợ Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
61 DLTT Ninh Gia Chợ Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
62 NT Khôi Nguyên Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
63 BS. Hương Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
64 DLTT Thúy Vân Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
65 DLTT Số 20 Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
66 DLTT Quang Hiệp Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
67 DLTT Phú Lộc Đức Trọng, Đức Trọng, Lâm Đồng
68 Quầy Thảo My Khu Phố 2, Đức Trọng, Lâm Đồng
69 HT Số 26 KP2, Lê Hồng Phong, Đức Trọng, Lâm Đồng
70 HT Số 5  Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
71 NT Liên Khương Ngã Ba Liên Khương, Đức Trọng, Lâm Đồng
72 DLTT Duyên Ngã Tư Tà In, Đức Trọng, Lâm Đồng
73 NT Nghĩa Lâm  Nhà Thờ Nghĩa Lâm, Đức Trọng, Lâm Đồng
74 DLTT Kim Dịu  QL 20, Đức Trọng, Lâm Đồng
75 NT Hồng Phúc  QL 20, Đức Trọng, Lâm Đồng
76 NT Chị Thanh QL 20, Đức Trọng, Lâm Đồng
77 DLTT Quốc Huy 14B, QL 20, Đức Trọng, Lâm Đồng
78 HT Số 9 572, QL 20, Đức Trọng, Lâm Đồng
79 HT Số 39 QL 20, Đức Trọng, Lâm Đồng
80 DLTT Hoa QL20, Đức Trọng, Lâm Đồng
81 NT Thạnh Mỹ  Thanh Mỹ, Đức Trọng, Lâm Đồng
82 NT Hương Trầm Chợ Lâm Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng
83 HT Loan Đà Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng
84 DLTT Thảo My Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng
85 NT Trung Hà  Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng
86 NT Nhân Hòa  Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng
87 DLTT Số 8  Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng
88 DLTT Yến Liên Hiệp, Lâm Hà, Lâm Đồng
89 DLTT Thu Hải  Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng
90 DLTT Xuân Nhã  Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng
91 DLTT Tà Nung  Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng
92 HT Số 4 Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng
93 DLTT Qúy Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng
94 NT Kim Hồng Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng
95 DLTT Thúy Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng
96 DLTT Hương Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng

Trả lời