Đồng Tháp

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 NT THUẬN PHƯỚC 21, nguyễn du, phường 2, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
2 NT VĨNH ĐỨC ĐƯỜNG 23, nguyễn du, phường 2 , Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
3 NT VĨNH HIỆP ĐƯỜNG 50, tháo mười, phường 2, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
4 NT THẠNH PHÁT 19, nguyễn du, phường 2, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
5 NT VẠN AN 8, đốc binh kiều, phường 2, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
6 NT HỒNG PHƯỚC 108,  hùng vương, phường 2, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
7 NT NGỌC HẢI 175, hùng vương, phường 2, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
8 NT PHƯỚC THỌ 765, đốc binh kiều, phường 2, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
9 NT NGỌC SƠN 13, tổ 54 khu 5, phường 11, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
10 NT TẾ LƯƠNG ĐƯỜNG 3 51, nguyễn trải, an thạnh, Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
11 NT DŨ AN HÒA 78, nguyễn trải, an thạnh, Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
12 NT ĐỨC THUẬN 91, nguyễn trải, an thạnh, Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
13 NT MỸ PHÁT 71-73, nguyễn văn cừ, an thạnh, Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
14 NT PHỤC HƯNG ĐƯỜNG 549, an phú ,  an long , Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
15 NT KIM SẾN 713, phú thọ, an long, Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
16 NT PHÚC NGA 64/D, nguyễn văn tre, tt.mỹ an, Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
17 NT NGƯỠNG NGUYÊN ĐƯỜNG 600/1, long thành, long hậu, Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
18 NT HƯỜNG MAI 422, khoóm 1, tt.lai vung, Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
19 NT KIM XUÂN 201, an thuận, mỹ an hưng B, Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

Trả lời