Đồng Nai

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 NT Ngọc Thu 32, 30/4, Quyết Thắng, ĐN
2 NT Thành Tín 22/6, CMT8, Quang Vinh, ĐN
3 NT Hoa Sen 19/4, khu Phố 7, Tân Biên, ĐN
4 NT Sơn Minh 153, Phan Đình Phùng, Trung Dũng, ĐN
5 NT Tư Nhân 22 F18B, Kp5, Tân Hiệp, ĐN
6 NT Hoàng Trâm E169 , Tổ 3, kp5, Tân Hiệp, ĐN
7 NT BẢO TRÂM 1121, , QUẢNG TIẾN, ĐN
8 NT ANH TRÂM 647B, Ấp I-XÃ THẠNH PHÚ, Vĩnh Cửu, ĐN
9 NT NGỌC TUYỀN 1C, CHỢ TÂN PHONG, TÂN PHONG, ĐN
10 NT MINH HIẾU 142/9, QUỐC LỘ 15, TÂN MAI, ĐN
11 NT LOAN PHỤNG 238, QUỐC LỘ 15, THỐNG NHẤT, ĐN
12 NT TRƯỜNG LONG 34, KHÓM 2, THỐNG NHẤT, ĐN
13 NT MAI CA C 4, HƯNG ĐẠO VƯƠNG, THANH BÌNH, ĐN
14 NT PHƯỢNG NGHĨA 153, CMT8, HÒA BÌNH, ĐN
15 NT NGUYỄN TẤT 167, CMT8, HÒA BÌNH, ĐN
16 NT PHAN CHU TRINH 55, PHAN CHU TRINH, HÒA BÌNH, ĐN
17 NT MINH VIỆT 267/F5, ĐƯƠNG 5, TÂN TIẾN, ĐN
18 NT MAI ANH 22, QUỐC LỘ I, TÂN TIẾN, ĐN
19 NT NGỌC THẢO 25, CMT8, QUYẾT THẮNG, ĐN
20 NT NGỌC HUYỀN 10H, , QUANG VINH, ĐN
21 NT ÁNH TUYẾT 235, , QUANG VINH, ĐN
22 NT ĐỨC HẠNH 122, CMT8, QUANG VINH, ĐN
23 NT Y LAN  LIÊN TỈNH 16, BỬU HÒA, ĐN
24 NT THANH HƯNG 2/6A. TỔ 17.KP3, BỬU LONG, ĐN
25 NT ĐẶNG HỒNG 17/6C. HUỲNH VĂN NGHỆ, BỬU LONG, ĐN
26 NT XUÂN HÒA 267.KP 3, BÌNH ĐA, ĐN
27 NT MINH XUÂN TRẦN QUỐC TOẢN, BÌNH ĐA, ĐN
28 NT NGUYỄN VINH  TRẦN QUỐC TOẢN, BÌNH ĐA, ĐN
29 NT BÌNH MINH  KP2, BÌNH ĐA, ĐN
30 NT ĐỖ QUYÊN  KP4, AN BÌNH, ĐN
31 NT. XUÂN HƯƠNG CƯ XÁ VICASA. KP5, AN BÌNH, ĐN
32 NT NGỌC DUY  ĐƯỜNG 4, AN BÌNH, ĐN
33 NT Bích Hà 01/6, Ấp 2, Phú Lợi , Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
34 NT Ngọc Tuyền Tổ 2 , Ấp 1, Phú Vinh , Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
35 NT 553 B Tổ 1 , Ấp 1 , Phú Vinh , Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
36 NT Phúc Khang Phố 1, Ấp 1, Phú Lợi , Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
37 NT Vĩnh Hưng Phố 1, Ấp 1, Phú Lợi , Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
38 NT Thái Bình 131, Ấp 114, Thị Trấn, Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
39 NT Việt Hương 114, , Thị Trấn, Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
40 NT Tuyết Hoa Khu 3, Hiệp Tân 2, Thị Trấn, Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
41 NT Thanh Tuyền 123, Hùng Vương, Thị Xã, Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
42 NT Hằng Hùng Vương, Thị Xã, Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
43 NT Gia Hân QL 20, Phương Lâm 2, Phú Lâm, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
44 NT Minh Châu QL 20, Phương Mai 3, Phú Lâm, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
45 NT Thùy Nhung CS 13, Chợ 13, Phú Lập, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
46 NT Hồng Anh Phú Trung,  Phú Bình, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
47 NT Phương Oanh Chợ , Phương Lâm , Phú Lâm, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
48 NT Hồng Chợ , Phương Lâm,  Phú Lâm, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
49 NT Quang Chợ , Phương Lâm, Phú Lâm, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
50  NT 585 B 4119,  Phú Lâm1, Phú Sơn , Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
51 NT 499 Phú Thắng, Phú Trung, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
52 NT 1711 Phú Thắng, Phú Trung, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
53 NT 1290 Phú Thanh ,  Phú Trung , Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
54 NT 1619 200, Phú Hơp, Phú Bình, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
55 NT 1738 110, Phú Dũng, Phú Bình, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
56 NT 1974 Phú Dũng, Phú Bình, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
57 NT 387 B Phú Dũng, Phú Bình, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
58 NT 709 B Phú Dũng, Phú Bình, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
59 NT 2124 Chợ Phương Lâm, Phú Lâm, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
60 NT 383 A  Phương Lâm 2, Phú Lâm, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
61 NT 1739 Thọ Lâm, Phú Xuân , Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
62 NT 405 B  Ngọc Lầm 2, Phú Xuân , Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
63 NT 389 B Ngọc Lâm 2, Phú Xuân , Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
64 NT 2177 1436,  Phú Thanh , , Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
65 NT 2135 31, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân , Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
66 NT Mỹ Châu 903, Khu 11, Thị Trấn, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
67 NT 386 B 549, Khu 7, Thị Trấn, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
68 NT Thanh Hưng 54, Khu 5, Thị Trấn, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
69 NT Tố Tâm Khu 7 , Thị Trấn, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
70 NT 683 Tổ 19,  Khu 5, Thị Trấn, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
71 NT 719 Tổ 2, Khu 11, Thị Trấn, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
72 NT 397 B Tổ 8 , Khu 9, Thị Trấn, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
73 NT 377 47, Khu 7, Thị Trấn, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
74 NT 562 B Tổ 3, Khu 3, Thị Trấn, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
75 NT 392 B Tổ 4, Khu 3, Thị Trấn, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
76 NT 410 B Tổ 1 , Khu 3, Thị Trấn, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
77 NT Trần Uyên Chợ 13, , Phú Lập , Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
78 NT  Mỹ Nhân Chợ 5,5, Cs 55, Tân Phú, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
79 QT 270 226/a, Tổ 17, KP3, Long Bình Tân, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
80 Quầy Số 68B 139, , Long Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
81 Quầy Số 1124D1 E860D, Tổ 38-KP5, Long Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
82 Quầy Số 2 E 153, Tổ 3-KP5, Long Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
83 Như Thảo E 969D, Tổ 38-KP5, Long Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
84 Quầy 85B 20, Tổ 5-KP6, Long Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
85 Quầy Thuốc 931D5 31C2, , Long Bình Tân, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
86 NT Đăng Khoa Tổ 5, KP 11, An Bình, Long Bình, Đồng Nai, Tỉnh Đồng Nai
87 NT Thanh Liem Tổ 32, Khu Cầu Xéo, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
88 NT Thanh Liem 2  Xã Long Phước, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
89 Quầy Số 1086 624, Tổ 13-Khu 4-Ấp 2, An Hòa, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
90 Quầy Số 523B 702, Khu 4-Ấp 2 , An Hòa, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
91 NT Khanh  Tổ 7-Khu Phước Hải, TT Long Thành, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
92 QT 246D5  Tổ 2 Ấp 1C, Phuước Thái, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
93 Quầy 263B 511, , TT Long Thành, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
94 Quầy 1042D5 27A, Tổ 6-Phước Tân, TT Long Thành, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
95 Quầy 273B 401, Ấp Đồng Phước Tân, TT Long Thành, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
96 Quầy Số 1036D5  Phước Tân, TT Long Thành, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
97 Quầy Số 821B  Ấp 8-An Phước, TT Long Thành, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
98 Quầy Số 6 22B/1, Khu Bàu Cá-An Phước, TT Long Thành, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
99 Quầy Số 277B  Ấp 6-An Phước, TT Long Thành, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
100 QT 2191 54, Ấp Hiền Đức, Phước Thái, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
101 QT 281D5  Ấp Phước Hòa, Long Phước, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
102 QT 1996 Ấp Xóm Gấp, Long An, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
103 QT 821B  Ấp 8, An Phước, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
104 NT Hải Đăng Ấp 8, An Phước, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
105 QT 1331 300, Khu Chợ, Ấp Long Khánh 2, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
106 QT Như Ngọc 203, Phước Long, , Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
107 QT Cộng Đồng  Ấp 4, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
108 NT Đaị An Đường D207, Ấp Phước Ký, Xã Lai Phước, Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Trả lời