Bình Thuận

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 NT Toàn Lộc 81, Hài Thượng Lản Ông, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
2 NT Trần Phú 83, Trần Phú, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
3 NT Phương Hồ 357, Trần quý Cấp, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
4 NT Thiên Sanh 4, Nguyễn Du, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
5 NT Vạn Xuân 1, Lý Thường Kiệt, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
6 NT Phú Quý 11, Lý Thường Kiệt, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
7 NT Công Đống 1 205, Trần Phú, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
8 NT Đại Nguyên 46, Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
9 NT Sức Khỏe 71, Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
10 NT Minh Thông 84, Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
11 NT Toàn Minh 93, Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
12 NT Trường Giang 34, Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
13 NT Mỹ Ngọc 36, Trương Văn Ly, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
14 NT Hồng Hưng 322, Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
15 NT Chương 721, Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
16 NT Rạng Danh 88, Trần Phú, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
17 NT Minh Huệ 84, Trần Phú, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
18 NT Hồng Hài 66, Trần Phú, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
19 NT Đông Hưng 156, Võ Thị Sáu, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
20 NT Phương Linh 632, Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
21 NT Thanh Trúc 583, Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
22 NT Mai Tiên 529, Trần quý Cấp, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
23 NT Tường Hưng Đường 1, Nguyễn Du, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
24 NT Thiện Hòa 36, Hoàng Văn Thụ, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
25 NT Minh Hoàng 61, Hài Thượng Lản Ông, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
26 NT Kim Phượng 34, Võ Thị Sáu, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
27 NT Hồng Phúc 71, Quỳnh Lưu, LaGi, Tỉnh Bình Thuận
28 NT Phúc Bảo 438, Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
29 NT Thu Hiền 131, Hải Thượng Lãn Ông, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
30 NT Hải Thượng 145, Hải Thượng Lãn Ông, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
31 NT Trần Hưng Đạo 140, Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
32 NT Phước Thọ 72, Trần Phú, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
33 NT Thanh Hiền 11, Đinh Tiên Hoàng, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
34 NT Mai 9, Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
35 NT Thanh Bình 15, Nguyễn Thị Minh Khai, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
36 NT Vạn An 109, Trần Phú, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
37 NT Bình Dân 59, Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
38 NT Minh Tâm 460, Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
39 NT Hồng 156, Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
40 NT Minh Huy 56, Nguyển Thông, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
41 NT Quốc Thịnh 262, Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
42 NT Phước Hiền 329, Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
43 NT Nhơn Ái 17, Nguyễn Tri Phương, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Trả lời